🌟🐾 AKCJA “PEŁNA MISKA DLA SCHRONISKA” 🐾🌟

🌟🐾 AKCJA “PEŁNA MISKA DLA SCHRONISKA” 🐾🌟

🏠 Wojskowe Centrum Rekrutacji w Grudziądzu serdecznie zaprasza do udziału w wyjątkowej akcji charytatywnej – “PEŁNA MISKA DLA SCHRONISKA”. Naszym celem jest zapewnić wsparcie bezdomnym zwierzętom, aby mogły godnie przetrwać zimę.

🤝 Jak możesz pomóc:

  • 🍲 Zbieramy karmę dla schroniska – każda paczka to krok w stronę pełnej miski dla potrzebujących zwierzaków.
  • 🛌 Kocyki oraz ręczniki są niezwykle potrzebne, aby stworzyć ciepłe i komfortowe miejsce dla naszych podopiecznych.

📍 Miejsce oddawania darów:

  • Wojskowe Centrum Rekrutacji w Grudziądzu,

🙏 Dziękujemy z góry za Wasze serca i dobroć!

  • Każdy gest złożonej pomocy przynosi uśmiech na futrzanej twarzy.

🌈 Zróbmy razem coś dobrego! 🐾❤️ #PełnaMiskaDlaSchroniska #WspierajZwierzaki #AkcjaCharytatywna #WCRGrudziądz #DajImCiepło

Świąteczna Magia w Naszej Gminie!

Świąteczna Magia w Naszej Gminie!

🎄🌟 Świąteczna Magia w Naszej Gminie! 🌟🎄
Drodzy Mieszkańcy!
Zbliżające się święta przynoszą ze sobą nie tylko radość, ale także świąteczny wygląd naszego urzędu. Chcielibyśmy serdecznie podziękować panu Kazimierz Wojtaszewski za przepiękną choinkę, która rozświetlona teraz zdobi nasze otoczenie.🌟🎄🌟🎄
🌟🎄Dziękujemy panu Kazimierzowi za tę piękną inicjatywę i chwilę magii, jaką nam podarował🌟🎄
🌟🎄Życzymy Wam magicznych świąt, pełnych miłości i spokoju.🌟🎄

📅 Przypomnienie! 🎄🌟🎅

Zaplanujcie swoje niezapomniane świąteczne świętowanie na III Jarmarku Bożonarodzeniowym! 🎄🌟🎅

📅 Data: 10.12.2023
🕐 Start: 13:00
📍 Miejsce: Ogród Gminnego Centrum Kultury w Grucie

🎁🎉 Przygotowaliśmy dla Was bogaty program, pełen magii i radości!

🌟 Poświęcenie Szopki Bożonarodzeniowej
🎶 Koncert kolęd
🎭 Jasełka w wykonaniu Szkoła Podstawowa w Plemiętach
🎪 Kiermasz świąteczny
🏆 Rozstrzygnięcie konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową
🎨 Rękodzieło i lokalne wyroby
🍴 Produkty spożywcze
💄 Stoisko AVON

Ale to jeszcze nie koniec! 🌈

🎥 Projekcja życzeń z Laponii
🎤 Występy muzyczne dzieci i seniorów
🎅 Wizyta Świętego Mikołaja
💡 Otwarcie iluminacji świetlnej

Organizatorami są Gmina Gruta oraz Gminne Centrum Kultury w Grucie (Gruta Gck), a partnerami wydarzenia Stowarzyszenie Wspólna Inicjatywa Samorządowa – WIS oraz Krajowa Grupa Spożywcza S.A. 🤝

Dołączcie do naszej świątecznej uczty pełnej radości, magii i wspólnego świętowania! 🎄🎅🌟
#JarmarkBożonarodzeniowy #ŚwiętaWGrucie #RadosneŚwięta #Zapraszamy #GminaGruta #GminaPełnaPerspektyw #StowarzyszenieWspólnaInicjatywaSamorządowa #KrajowaGrupaSpożywcza

Kiermasz Świąteczny

🎄🌟 Drodzy Mieszkańcy,🌟🎄
📣 Warsztaty Terapii Zajęciowej z Gruty serdecznie zapraszają na magiczny Kiermasz Świąteczny, który odbędzie się 12 grudnia b.r. w sali narad Urzędu Gminy Gruta w godzinach 9.00 – 13.00! 🎅🎁
To będzie wyjątkowa okazja, aby odkryć unikalne rękodzieła wykonane z sercem przez utalentowanych uczestników warsztatów. 🎨🤲 Znajdziecie tu niepowtarzalne ozdoby świąteczne🍪🎁
Wspierajcie lokalne talenty i sprawcie, że Wasze świąteczne zakupy będą pełne magii i dobrego serca. 🌟 🎅🎄🤗
Do zobaczenia 12 grudnia! 📅🎁🌟

#KiermaszŚwiąteczny #WarsztatyTerapiiZajęciowejGruta #Gruta #ŚwiątecznaMagia #WspierajLokalneTalenty 🌟🤲

Można pomóc w prosty sposób- zostać dawcą !

Drodzy Mieszkańcy Gminy !
Dziś są Mikołajki ! Piękne Święto, w którym obdarowujemy się .
W Naszej Gminie jest wyjątkowy Mikołaj, który jest cudownym i dzielnym chłopcem walczącym z białaczką.
Każdy z Nas może zrobić prezent sobie i komuś, a szczególnie Mikołajowi. Może dać w prezencie Zdrowie a to jest najważniejsze !
Jest nas tu dużo!❤️🥰
Można pomóc w prosty sposób- zostać dawcą !
Zachęcamy do wypełnienia formularza na stronie www dkms. Dostaniesz pakiet do odesłania.
Mamy szansę realnie pomóc ! A to jest najważniejsze!!! ❤️😀😍😀❤️
Każdy z nas to może zrobić w wieku od 18 do 55!
Po prostu pomóżmy jak możemy ze wszystkich sił.
Zróbmy sobie, a zwłaszcza Naszemu Mikołajowi prezent na Mikołaja ❤️🎅❤️🎅

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 grudnia 2023 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 grudnia 2023 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 grudnia 2023 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 5 036 zł 50 gr,
  • 130% tego wynagrodzenia tj. 9 353 zł 50 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 13 listopada 2023 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2023 r. (7 194 zł 95 gr).

Podstawa prawna

Komunikat Prezesa GUS z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2023 r. /M.P. z dnia 10  listopada 2023 r. poz. 1216/.

Komunikat Prezesa ZUS z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2023 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent /M.P. z dnia 15 listopada 2023 r. poz. 1227/.

 Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Przypomnienie dot. kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

Przypomnienie dot. kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

PRZYPOMINAMY 🙂

DRODZY MIESZKAŃCY GMINY

       W związku z ustawą  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2022 r. poz. 2519 poźn. zm.)

        Informujemy Państwa, iż rozpoczynamy kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

Podczas kontroli, właściciele nieruchomości, będą zobowiązani do:

  • udokumentowania usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych(szamba) lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków poprzez okazanie umowy
  • dowodu uiszczania opłat za dokonaną usługę.

     Umowa powinna być zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z przewoźnikiem posiadającym pozwolenie do wywozu nieczystości ciekłych z terenu gminy Gruta.

            Wykaz podmiotów uprawionych do wywozu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gruta:

Lp.

Nazwa firmy Adres
1. Agro-Części „Agromka”

Bartosz Giełażyn

NIP: 8762290756

ul. Odrodzenia Polski 1,

86-320 Łasin

tel. 723 688 555

 

2. Usługi Asenizacyjne

Karolina Kocieniewska

NIP: 8762272304

ul. Droga Graniczna 29,

86-300 Grudziądz

tel. 781 931 591

515 115 215

 

3. Kółko Rolnicze

w Radzyniu Chełmińskim

NIP: 8780009853

Fijewo 8

87-220 Radzyń Chełmiński

tel. 56 688 60 22

4. Firma Piotrowscy Sp. Z o.o.

w Boguszewie

NIP:8762507635

Boguszewo 40

86-330 Mełno

Tel: 605 194 412

782 648 723

W związku z powyższym właścicieli zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zobowiązani są do podpisania umowy na wywóz nieczystości ciekłych z posesji w ciągu 30 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia (dot. właścicieli nieruchomości, którzy do tej pory nie podpisali umowy na wywóz nieczystości ciekłych). Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za brak umowy oraz potwierdzeń wywozu nieczystości., właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.

     Ponadto prosimy o wypełnienie formularza dotyczącego informacji  posiadania zbiornika (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków oraz złożenia dokumentu w Biurze Obsługi Interesanta ( parter)

     Formularz dostępny pod artykułem w formie załącznika w wersji edytowalnej (MS WORD).

        Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Gruta, wyposażonych w zbiornik bezodpływowy (szamba) zobowiązani są do wywozu nieczystości ciekłych z częstotliwością adekwatną do zużycia wody i pojemności zbiornika dostosowanego do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, lecz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, nie dopuszczając przy tym do przepełniania się zbiornika i gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

    Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Gruta, wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania przepisów odrębnych, zobowiązani są do pozbywania się osadów z częstotliwością adekwatną do zużycia wody i pojemności przydomowej oczyszczalni ścieków, lecz nie rzadziej niż 1 raz w roku, nie dopuszczając przy tym do przepełniania się zbiornika i gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

Planowane wyłączenia prądu (Boguszewo i Wiktorowo)

Drodzy Mieszkańcy,

W związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi oraz koniecznością konserwacji sieci energetycznej, pragniemy poinformować Was o planowanej przerwie w dostawie prądu. Poniżej znajduje się zestawienie adresów posesji, w których nastąpi przerwa, zgodnie z wykazem dostarczonym przez operatora Energa:

Zalecamy podjęcie niezbędnych środków ostrożności oraz przygotowanie się do krótkotrwałego braku zasilania.

Operator Energa zapewnia, że prace zostaną przeprowadzone jak najszybciej, aby minimalizować wszelkie niedogodności.

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.11.2023 r. o wszczęciu, na żądanie strony, postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej – Budowa linii kolejowej nr 5 i 242 Grochowalsk-Grudziądz-Warlubie oraz Budowa linii kolejowej na ode. Grudziądz-Gdańsk